Presse

FFL15: Forudsigeligt finanslovsudspil på forskning og uddannelse

Regeringen har igen vægt på kvantiteten: Nyt rekordoptag på de videregående uddannelser og derfor også nye investeringer på 1,2 mia. kr. Men nu er det på høje tid også at få sat fokus på kvaliteten i uddannelserne og på at sikre de unge job efter endt uddannelse. På forskningsområdet er der i regeringens retorik tale om at fastholde et højt ambitionsniveau, men man kan også se 2015 som endnu et år med status quo: Investeringer på 1,09 pct. af BNP.

”Regeringens finanslovsforslag for 2015 på forsknings- og uddannelsesområdet ligner en genudsendelse af forslaget for 2014 – fredeligt og forudsigeligt. Vi savner et øget ambitionsniveau for forskningsinvesteringerne og ikke mindst for kvaliteten i uddannelserne. Der skal ikke bare flere studerende igennem systemet – de skal også have et job bagefter”, udtaler Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Uddannelsesfinansiering er ikke bare STÅ og SU
Der afsættes også i år midler til at finansiere det øgede optag, hvad angår ekstra taxametertilskud og SU, men der tages ikke hensyn til, at der ofte skal hentes basismidler fra forskningen for at finansiere uddannelserne. Derved udhules forskningsmidlerne, særligt på de uddannelsestunge universiteter. I den positive ende er der fortsat en treårig budgetsikkerhed for institutionerne, og taxameterløftet for humaniora og samfundsvidenskab på 5.000 kr. om året fortsætter frem til og med 2017. Takstforhøjelsen i 2017 er dog betinget af, at universiteterne øger undervisnings-/vejledningstimerne samt VIP/DVIP-rationen.

Endnu et år med status quo på forskningsinvesteringerne
På forskningsområdet kigger vi stadig langt efter et øget ambitionsniveau, for her er der over hele linjen tale om at fastholde status quo i bevillingerne i forhold til 2014. Der afsættes 16,6 mia. kr. til statens forskningsbudget og sammenholdt med de øvrige offentlige forskningsinvesteringer lander vi på 1,09 pct. af BNP. Det er pænt, men ikke prangende, idet det er helt identisk med ambitionsniveauet for 2014. Også på fuldstændig uændret niveau er der basismidler til universiteterne på ca. 8,5 mio. kr. og udviklingsmidler til professionshøjskoler og erhvervsakademier på 326 mio. kr.

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand Finn R. Larsen,  29 66 69 77, frl@ac.dk
Vicedirektør Jakob Brandt, 24 25 27 27, jb@ac.dk @AC_JakobBrandt
Chefkonsulent Birgit Bangskjær, 22 49 58 55, bba@ac.dk @bbangskjaer
Chefkonsulent Karen Skytte, 22 49 58 65, ks@ac.dk @KaSkytte

 

[X]