Presse

Faretruende høj grad af stress blandt universitetsansatte

En ny undersøgelse fra Akademikerne og DM viser, at de ansatte på landets universiteter er udsat for en meget høj grad af stress. Over halvdelen, 54 pct. af de universitetsansatte, svarer i undersøgelsen, at de i meget høj, høj eller nogen grad er stressede i hverdagen, og hele 77 pct. af de universitetsansatte oplever i meget høj, høj eller nogen grad, at deres arbejdsplads er præget af stress.

Ifølge Finn R. Larsen, Formand for Akademikerne, er det vigtigt, at der iværksættes en ambitiøs indsats, der sikrer, at det psykiske arbejdsmiljø på universiteterne forbedres markant.

”Det er fra landets universiteter vi får den nyeste forskning og viden, og hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrence er det afgørende, at vi sikrer de bedste vilkår og rammer for, at universiteterne kan producere ny viden af en høj forskningsmæssig kvalitet. Et højt stressniveau går også ud over de universitetsansattes undervisningsopgave. Det er et alvorligt problem, når vi skal sikre kvaliteten i uddannelsen af de studerende", siger Finn R. Larsen.

Sammenhæng mellem stress og produktivitet

I undersøgelsen fra Akademikerne ses det tydeligt, at der er en klar sammenhæng mellem de universitetsansattes stressniveau og deres produktivitet. Produktiviteten er 25,5 pct. højere for universitetsansatte, der i meget lav grad eller slet ikke er stressede sammenlignet med de universitetsansatte, der i meget høj grad er stressede. Samtidig viser undersøgelsen, at muligheden for at levere arbejdsopgaverne i en forsvarlig faglig kvalitet bliver markant forringet af et højt stress niveau.

Læs undersøgelsen

Mere information

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk

 

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]