Presse

EU øger fokus på hvordan uddannelse omdannes til job

Bekæmpelse af ungeledighed og satsning på uddannelse får ekstra skub under det danske EU-formandskab. Det kom frem ved et EU-orienteringsmøde, hvor Beskæftigelsesministeriet og Uddannelsesministeriet fortalte om arbejdet det næste halve år.

Prioriteringer og forventninger til det danske formandskab blev diskuteret ved et fælles AC og FTF arrangement den 5. januar.

AC ser flere positive perspektiver i udmeldingerne fra centraladministrationen. Også set i lyset af, at EU's samlede økonomiske råderum skal forblive på nuværende niveau. Blandt lyspunkterne i oplæggene fra de to ministerier var:

  •  Øget fokus på unges muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdet under formandsskabet vil omfatte ledighedsbekæmpelse i alle uddannelsesgrupper.

 

  •  En fordobling af budgettet til EU's uddannelsesprogram skal forhandles på plads. Den finansielle ramme for perioden 2014-2020 skal øges til ca. 140 mia. DKK under overskriften "Erasmus for All".

 

  • Vedtagelse af beskæftigelsesbenchmark. Benchmarken skal tage højde for beskæftigelsesudsigter i forhold til uddannelsesniveau, herunder også lange videregående uddannelser.

 

  • Nye strategiske prioriteter for EU's arbejde på uddannelsesområdet for 2012-2014 ("Education and Training" rapporten 2020). Blandt andet et mål om fremme af innovation og kreativitet. Fokus er særligt på, hvordan universiteter kan fremme en stærkere iværksætterkultur. Uddannelsesministeriet står for en konference om emnet den 18.-19. juni i Horsens.

 

"Vi er glade for flere af de toner, der slås an under det danske formandskab på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Behovet for en akut indsats over for ungeledigheden er alarmerende, og det er godt, der også bakkes op med prioriteringer, som fremmer den langsigtede jobskabelse. Vi ser frem til, at den alt for store gruppe af jobløse akademikere, vi har i dag, også får del i initiativerne. Det er meget vigtigt, at EU øger fokus på, hvordan uddannelse bliver omdannet til job, og i det hele taget styrker uddannelsesindsatsen i en retning, som på forskellige måder bidrager til en styrket konkurrencekraft", siger Erik Jylling, formand i AC. 

[X]