Presse

EU-domstolen godkender afskedigelse af en 67-årig svensk postarbejder på grund af alder – 67-års-reglen er ikke udtryk for aldersdiskrimination

Den 5. juli 2012 afsagde EU-domstolen dom i sag om afskedigelse af en 67-årig svensk postarbejder.

Den svenske postarbejder havde i flere år arbejdet på deltid og ønskede at fortsætte efter at være fyldt 67 år og anså det for aldersdiskrimination at blive tvunget til at gå på pension som 67-årig. Ansættelseskontrakten ophørte i slutningen af den måned, hvor han fyldte 67 år. Postarbejderen pegede blandt andet på, at han havde en lav pension (under 6000 kr. efter skat), fordi han i mange år har arbejdet på deltid, selv om han ønskede en fuldtidsansættelse.

EU-domstolen finder, at 67-års-reglen "ikke er til hinder for en national foranstaltning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter en arbejdsgiver kan bringe en arbejdstagers ansættelseskontrakt til ophør alene af den grund, at den pågældende er fyldt 67 år, og som ikke tager hensyn til den alderspension, som den berørte vil oppebære, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk mål, og hvis den udgør et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til at opfylde dette formål".

Den svenske ombudsmand har tidligere udtalt, at 67-års-reglen ikke er diskriminerende, fordi den giver plads til yngre arbejdstagere på arbejdsmarkedet.

Læs også: www.fagligt.eu

Link til dommen

[X]