Presse

Et moderniseret censorsystem

Hvordan skal et nyt censorsystem se ud? Det spørgsmål skal regeringens Censorudvalg forsøge at komme med bud på. Akademikerne ser frem til udvalgets analyser og anbefalinger, og har som input til udvalgets arbejde spillet ind med fire anbefalinger til et fremtidigt censorsystem.

I bestræbelserne på at forandre og forbedre, er det vigtigt at holde for øje, at ekstern censur udgør en af grundstenene i en dansk uddannelsestradition, der tilskynder den studerende til at indgå i kritisk faglig dialog med underviseren. Den mundtlige eksamen har i Danmark en central placering i viften af bedømmelsesformer, idet særligt denne bedømmelsesform muliggør, at eksamen indgår som en integreret del af et samlet tilrettelagt læringsforløb. Og det er netop her, den eksterne censur spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre, at den studerende får en fair og objektiv bedømmelse.

Den særlige danske uddannelsestradition skal vi bevare, for den bidrager til, at vi uddanner selvstændigt tænkende studerende fra landets universiteter. Derfor anbefaler Akademikerne også, at minimumskravet til omfanget af ekstern censur fastholdes.

Akademikerne anbefaler endvidere en tydeligere kobling mellem ekstern censur og uddannelsernes kvalitetssikring, særligt nu hvor institutionsakkreditering har afløst uddannelsesakkreditering. De eksterne censorers mulighed for at se på tværs af fag og uddannelser udbudt på forskellige institutioner bør i langt mere systematisk omfang anvendes i et kvalitetssikringssystem med sin unikke indsigt i uddannelsernes faglige niveau, kvalitet og relevans.

Censorudvalget blev nedsat af tidligere uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen som en udløber af Kvalitetsudvalgets arbejde, og den nuværende regering besluttede efterfølgende at lade udvalget fortsætte sit arbejde. Censorudvalget forventes at være klar med sine anbefalinger til august 2016.

Akademikernes indspil til nyt censorsystem

For yderligere information:

Chefkonsulent Birgit Bangskjær, mail bba@ac.dk, tlf. 2249 5855.

[X]