Presse

Et dagpengesystem tilpasset nutidens arbejdsmarked

Akademikernes indspil til den kommende dagpengekommission.

Den kommende dagpengekommission bør få til at opgave at lave en nuanceret undersøgelse af, hvordan de ledige motiveres til hurtigst muligt at finde beskæftigelse. Dagpengessystemet skal nytænkes, så det understøtter iværksætter-ambitioner blandt nyuddannede, som har udviklet perspektivrige virksomhedsideer i løbet af studietiden. Reglerne skal give større incitament til at opsøge kortidsansættelser og deltidsstillinger. Sådan lyder nogle af hovedbudskaberne i Akademikernes nye dagpengeudspil.

"Vi vil gerne kvittere for, at regeringen nedsætter en dagpengekommission. Nu kommer vi så med vores bud på, hvad kommissionen bør fokusere på. En dagpengereform er tiltrængt. De nuværende regler er utidssvarende i forhold til et arbejdsmarked, hvor der er opstået mange nye måder at være beskæftiget på, herunder projektansættelser, freelancing, iværksætteri etc." udtaler Ingrid Stage, formand for Akademikerne.

Ingrid Stage fremhæver især forslagene om bedre vilkår til iværksættere:

"Vi ser et stort potentiale i forhold til at få erhvervsfremmeindsats og dagpengesystem til at spille bedre sammen. Vi kan få flere unge iværksættere til at lykkes med deres virksomhedsprojekter og dermed skabe flere arbejdspladser på sigt. Et forsøg i Region Nordjylland har vist os vejen. Nu skal vi have et iværksætterspor etableret på landsplan."

Akademikernes indspil vil blive sendt til Carsten Koch-udvalget, som skal give anbefalinger til kommissoriet for den nye dagpengekommission.

Læs hele indspillet her

Mere information

Ingrid Stage, formand for Akademikerne, 5121 2351, is@ac.dk
Rasmus Conradsen, chefkonsulent, 2249 5867, rc@ac.dk

[X]