Presse

Erhvervs- og vækstministeriets forslag om indførelse af nyt ”iværksætterselskab” er et skridt i den rigtige retning

Det ny forslag til revidering af selskabsloven adresserer de problemer med at skaffe kapital, som mange iværksættere oplever i disse år og er dermed en tiltrængt håndsrækning til små nye virksomheder, der endnu ikke har opbygget et overskud i virksomheden.

Set sammen med kreditpakken fra november, hvor det blev indført, at Vækstfonden kan tilbyde små vækstkautioner for lån op til 2 mio. kr., er jorden dermed gødet for bedre låne- og etableringsvilkår for iværksættere i 2013.

"Det her giver nye muligheder for, at flere akademikere kan starte videnvirksomheder med et stort vækstpotentiale. Netop disse bliver afgørende for, at Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence og skaber nye job", siger Erik Jylling, formand for AC. 

Erhvervs- og vækstministeriet forslag om indførelse af iværksætterselskaber går ud på, at der ikke stilles krav om virksomhedens minimumskapital, og der gives samtidig mulighed for at hensætte 25 pct. af det årlige overskud. Krav om at betale udbytte træder først i kraft, når der er opbygget en kapital på 50.000 kr.  Samtidig foreslås kapitalkravet til aktieselskaber sat ned fra 80.000 kr. til 50.000 kr. og vil hermed komme på niveau med kapitalkravet til aktieselskaber i Sverige.

Den nordiske undersøgelse "Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden", som AC gennemførte med støtte fra Nordisk Ministerråd, pegede nemlig på, at der er lavere kapitalkrav til selskaber i både Sverige og Norge. Det nye lovforslag er således et skridt i den rigtige retning, selv om det fortsat er sådan, at aktieselskabskravet i Danmark ligger på 500.000 kr., mens det i Sverige og Norge ligger på henholdsvis 50.000 kr. og 30.000 kr.

Anpartsselskabskonstruktionen er ikke særlig kendt uden for Danmarks grænser, og det er en af grundene til, at de iværksættere, som har store dele af deres aktiviteter uden for Danmark, vælger at organisere deres virksomhed som et aktieselskab. Desuden er aktieselskabsformen en kendt og udbredt selskabsform i udlandet, hvortil der knytter sig et fast regelsæt og en særlig service.

[X]