Presse

Er tillidsreformen ambitiøs nok?

DEBAT: Udrulningen af tillidsreformen er i fuld gang. Der er behov for mere mod og nytænkning i den offentlige sektor. En kommentar fra Ingrid Stage, næstformand i Akademikerne. Indlægget er bragt i Altinget.

Regeringen forhandler lige nu om en ny beskæftigelsesreform. Omformningen af beskæftigelsessystemet er blot ét eksempel på, hvor øget tillid er udset til at spille en nøglerolle i at styrke den offentlige sektor.

Regeringens mål om mere produktivitet og effektivitet i den offentlige sektor forudsætter gensidig tillid mellem ledere og ansatte, øget trivsel og plads til innovation. Alligevel oplever mange offentligt ansatte, at det er svært at få rum til at skabe denne forandring. Regeringen, Danske Regioner, KL, Akademikerne, FTF og OAO, gav ellers sidste år hånd på en tillidsreform, der skal bane vej for mere fornyelse på de offentlige arbejdspladser.

Derfor mener Akademikerne, at det er tid til at sætte fokus på, hvad der skal til, for at tillidsreformen i højere grad fremmer risikovilligheden hos dem, der arbejder i den offentlige sektor.

Der er behov for mere mod og nytænkning i den offentlige sektor. Aftalen om de syv principper for modernisering og samarbejde i den offentlige sektor er et stort skridt i den rigtige retning. Men det er ikke nok. Lige nu mangler der bedre rum til at skærpe risikovilligheden i samspillet mellem ledelse og medarbejdere, og at der gives mere plads til det faglige skøn lokalt.   Der er masser af inspiration at hente hos de mange kommunale, regionale og statslige arbejdspladser, som allerede er i gang med fornyelsesarbejdet. Dem møder vi flere af på den fælles tillidstur, vi som parter på det offentlige arbejdsmarked gennemfører over hele landet i dette forår for at sætte fokus på og gå i dialog om ambitionerne med tillidsreformen.

En af disse arbejdspladser er det humanistiske fakultet på SDU (Syddansk Universitet). I arbejdet med en ny strategi med titlen ”Syddansk Universitet – Et internationalt universitet med fokus på de studerende” oplever medarbejderne reel medinddragelse. Implementeringen er en bottom-up proces, hvor institutter, forskningsgrupper, studienævn og samarbejdsudvalg konkretiserer, hvor og hvordan de bedst kan bidrage til at bevæge universitetet i den ønskede retning. Nøglen er i høj grad tillid i forhold til hinandens roller og interesser og ikke mindst en helhedsorientering, hvor der er modsatrettede krav. Fordelene ved denne fornyelsesindsats gør sig også gældende på effektsiden ved, at en stor del af resultaterne opnås med det samme – implementeringsdelen forkortes, når alle involveres i udviklingsfasen.

Risikovillighed må ikke stå i modsætning til den offentlige sektor. Der er gode takter i denne udvikling på centralt niveau fx med den ny handlingsplan for Center for Offentlig Innovation, hvor ét af initiativerne er at sætte fokus på politikerens rolle i forhold til offentlig innovation. Her er hensigten, at COI skal facilitere et netværk af folkevalgte politikere, der – inspireret af Kodeks for god offentlig topledelse – identificerer de væsentligste opgaver, som politikere har for at kunne efterspørge og understøtte offentlig innovation. I handlingsplanen bliver der sat ambitiøse rammer for arbejdet med at gøre den offentlige sektor endnu mere innovativ. Læs mere om initiativerne, der skal sætte skub i den offentlige innovation på www.coi.dk.

I relation til regeringens beskæftigelsesreform bliver den endelige udformning et signal om, hvor langt det er muligt at komme i arbejdet mod en mere tillidsbaseret offentlig sektor.

[X]