Presse

Sammenbragt familie – harmoni eller konflikt?

AC og FTF inviterer til konference om kvalitet og sammenhæng i de videregående uddannelser, onsdag den 24. oktober 2012 9.00 - 13.00 i Dansk Designcenter, København.

Med samlingen af de videregående uddannelser under samme ministerium er grundstenen lagt for regeringens vision om et mere sammenhængende og fleksibelt videregående uddannelsessystem. AC og FTF deler regeringens vision, og indbyder med denne fælles uddannelseskonference aktører og interessenter fra det danske uddannelseslandskab til at deltage i en åben og fordomsfri debat om visionens realisering.

Konferencen er bygget op omkring såkaldte vidnepaneler af uddannelsesansvarlige, der med baggrund i erfaringer med samarbejdsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner giver visionen et realia-tjek: Hvilke forudsætninger skal være til stede for at skabe klare og gennemsigtige veje og overgange på tværs og på langs i uddannelsessystemet? Hvordan undgår vi at øget fleksibilitet sætter uddannelsernes kvalitet og særkende under pres? Hvad er udfordringerne, hvor ligger begrænsningerne og hvor er der basis for forbedring?

Invitation og program

Tilmelding

Praktiske oplysninger

Tid: Onsdag den 24. oktober 2012, kl. 9.00 - 13.00

Sted: Dansk Designcenter, H.C. Andersens Boulevard 27, København V

Pris: 450,00 kr.

[X]