Presse

Ekspertudvalg skal se på uddannelsernes kvalitet, relevans og sammenhæng

Uddannelsesminister Morten Østergaard har i dag nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvorledes de videregående uddannelsers kvalitet og relevans samt indbyrdes sammenhæng kan forbedres. Akademikerne er enig med ministeren i behovet for at få etableret et grundigt udrednings- og analysearbejde, der kan danne grundlag for en nødvendig diskussion om udviklingen af fremtidens videregående uddannelser.

De videregående uddannelser i almindelighed, og universitetsuddannelserne i særdeleshed, har igennem de senere år oplevet en kolossal tiltrækningskraft blandt de unge. Det er selvsagt positivt, at så mange unge har lyst til at uddanne sig. Men med øget optag følger en øget heterogenitet i studentermassen, der igen byder på udfordringer i forhold til at fastholde det faglige niveau i uddannelserne, men også i forhold til at sikre at de ny-uddannede finder fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det er i det lys Akademikerne hilser initiativet velkomment.

Formand for Akademikerne, Ingrid Stage, udtaler:

"Det er godt nyt, at uddannelsesministeren med sit initiativ nu for alvor sætter fokus på, hvorledes kvaliteten af de videregående uddannelser kan styrkes. Jeg vil samtidig gerne kvittere ministeren for også at ville inddrage taxametersystemets økonomiske incitamentsstyring og indvirkning på uddannelsernes kvalitet."

"Ekspertudvalget har fået stillet en vigtig, omfattende og temmelig kompleks opgave. Derfor er det rigtig positivt, at ministeren lægger op til en åben og tæt dialog med aktører og interessenter, deriblandt undervisere og ledelser, studerende samt arbejdsmarkedets parter, i udvalgets arbejde."

Det fremgår af kommissoriet for udvalgets arbejde, at udvalget skal komme med anbefalinger med afsæt i følgende overordnede politiske målsætninger:

1. Kvalitet: De videregående uddannelser skal have højere kvaltiet i undervisning og uddannelsesforløb, og alle studerene skal udfordres til at nå deres højeste potentiale.

2. Relevans: Fokus for de videregående uddannelser skal i højere grad flyttes fra sidste eksamen til første job, så (a) flere får job i den private sektor, og (b) alle studerende tilegner sig kompetencer, der kan omsættes i relevant beskæftigelse - uanset på hvilket videregående uddannelsesniveau.

3. Sammenhæng: Der skal skabes bedre sammenhæng i de videregående uddannelser, så der undgås overlap i uddannelsessystemet, spildtid og dobbeltuddannelse.

Der er lagt op til en meget stram tidsplan for udvalgets arbejde. Første delrapport skal allerede foreligge til marts 2014. Delrapporten vil have primær fokus på de strukturelle og lovgivningsmæssige rammer samt anbefalinger til konkrete tiltag, der kan styrke kvaliteten, relevansen og sammenhængen i det videregående uddannelsessystem.

Anden delrapport skal ligge klar til oktober 2014. Denne delrapport vil have primær fokus på institutionerne og uddannelsernes indhold, særligt med henblik på at fastsætte mål for kvalitet og relevans på institutionerne samt anbefalinger til at styrke arbejdet med faglig kvalitet og relevans i de enkelte uddannelser.

Tidligere direktør for SFI, Jørgen Søndergaard, er udpeget til formand for ekspertudvalget. Udvalget består endvidere af professor Nina Smith, Aarhus Universitet, professor Jakob Roland Munch, Københavns Universitet, direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden, direktør Nikolaj Lubanski, Copenhagen Capacity, direktør Mette Vestergaard, Mannaz, professor Ivar Bleiklie, Universitetet i Bergen.

For yderligere kommentarer:
Ingrid Stage, formand for Akademikerne, mobil 51 21 23 51, is@ac.dk
Birgit Bangskjær, chefkonsulent, mobil 22 49 58 55, bba@ac.dk

[X]