Presse

Efter Kvalitetsudvalget er tiden nu til handling

Akademikerne har langt fra været enige i alle Kvalitetsudvalgets anbefalinger, men det ændrer ikke ved en samlet positiv bedømmelse af udvalgets arbejde. Især har udvalget bidraget med velfunderede analyser, peget på væsentlige udfordringer og i det hele taget bidraget til kvalitetsdagsorden for særligt universitetsuddannelserne. På opfordring fra uddannelsesministeren har Akademikerne udarbejdet seks konkrete forslag til tiltag, der kan skabe øget fokus og prestige på undervisnings- og uddannelsesopgaven på universiteterne. Se dem her.

"Vi har i Akademikerne gang på gang været fortaler for at få sat uddannelsernes kvalitet på den politiske dagsorden", udtaler Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, og fortsætter: "Derfor har vi også være glade for regeringens initiativ. Nu har vi et godt analytisk grundlag til at få igangsat nødvendige politiske initiativer til at få prioriteret uddannelserne og undervisningen højere i de faglige miljøer på landets universiteter. Det er ikke en enkelt øvelse, men det starter med vilje til at skabe forbedringer. Hos politikerne, hos universiteternes ledelser og hos de videnskabelige medarbejdere."

Akademikerne afholder i dag sin årlige udviklingskonference, hvor uddannelsernes kvalitet er bærende tema. Derfor er vi også glade for senere i dag at kunne byde velkommen til uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen og formand for Kvalitetsudvalget Jørgen Søndergaard. Her får vi lejlighed til at drøfte med ministeren, hvilke tiltag og anbefalinger der bør løftes ind i det videre arbejde.

Akademikerne er af uddannelsesministeren blevet opfordret til at spille ind med konkrete forslag til tiltag, der kan skabe øget fokus og prestige på undervisnings- og uddannelsesopgaven på universiteterne. Akademikerne har udarbejdet seks konkrete forslag som formand Finn R. Larsen i dag vil overrække ministeren på konferencen.

Seks konkrete forslag til tiltag der kan skabe øget prestige og fokus på undervisning og uddannelse på universiteterne

For nærmere information:

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, frl@ac.dk, 2966 6977

Jakob Brandt, vicedirektør i Akademikerne, jb@ac.dk,  2425 2727

Birgit Bangskjær, chefkonsulent, bba@ac.dk, 2249 5855

[X]