Presse

DØR åbner for dagpengedebat

Formand for Akademikerne, Finn R. Larsen, udtaler: ”DØR åbner for den dagpengedebat, regeringen længe har søgt at holde bag lukkede døre. Og som Vismændene skriver, er der brug for at styrke dagpengeordningen for kernetropperne – de mange medlemmer, der bidrager, men stort set aldrig er ledige. Ligeledes er jeg også enig i, at der er behov for at permanentgøre arbejdsmarkedsydelsen, da de mange midlertidige løsninger skaber usikkerhed og reducerer de lediges tilknytning til arbejdsmarkedet”.

Vismændene påpeger i rapporten, at det er uhensigtsmæssigt, at ledige der opbruger dagpengeretten uden at være berettiget til kontanthjælp hverken har ret eller pligt til at deltage i den aktive beskæftigelsesindsats.

I forlængelse af mødet i Det Økonomiske Råd i dag giver Finn R. Larsen udtryk for, at Akademikerne mener, at der skal gøres mere for denne gruppe. Akademikerne foreslår derfor et nyt værktøj – en beskæftigelsespilot, hvor ledige kan tage deres arbejdsmarkedsydelse med ud i en virksomhed som tilskud til lønnen i 6 måneder. Virksomheden lægger så min. 6.000 kr./md. oveni. ”En beskæftigelsespilot kan få flere ledige ud i virksomhederne, hvilket vi ved er det mest effektive værktøj for at få ledige tilbage i ordinær beskæftigelse”, siger Finn R. Larsen

Faktaark om beskæftigelsespilot-ordning

”Jeg har kvitteret Vismændene for deres pointe om, at en ledighedsforsikring også kan forbedre udnyttelsen af ressourcerne i økonomien. Med en indkomsterstattende ydelse kan arbejdstageren vente lidt længere med at finde en ansættelse, som passer til kvalifikationerne, hvilket kan øge kvaliteten af de besatte stillinger. Denne pointe er desværre normalt helt fraværende når dagpengesystemet er til diskussion”, siger Finn R. Larsen.

Til Vismændenes analyse af Dansk økonomi har Finn R. Larsen følgende bemærkninger:

Jeg glædes særligt over, at formandskabet forventer en vækst i beskæftigelsen med op mod 185.000 frem mod 2020. Denne udvikling skal trække en nødvendig efterspørgsel med sig på flere, nye kompetencer i den lavproduktive del af den private sektor. 

For mig er der ingen tvivl om, at de private byerhverv med deres markant øgede værditilvækst viser vejen frem: vi har brug for at sikre flere akademikere generelt set i den private sektor. Hvad kan de lavproduktive brancher lære af de private byerhverv?

Men jeg tvivler på Formandskabets påstand om en reserve af arbejdskraft blandt de studerende på op mod 20.000. Her må jeg pege på betydningen af studiefremdriftsreformen for de studerendes mindre tilbøjelighed til i dag at tage erhvervsarbejde under studierne.

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk, @finnrlarsen

[X]