Presse

Den offentlige lønudvikling er igen tilbage på sporet

Offentligt ansattes lønudvikling igen på niveau med de privatansattes.

Resultatet af de seneste overenskomstrunder på det offentlige område, hvor der er aftalt meget små lønstigninger, har ført til en offentlig lønudvikling, der igen svarer til niveauet i den private sektor. Ses på den samlede lønudvikling fra 2005 - dvs. i vækstårene, i de værste kriseår og indtil i dag - fremgår det af figuren, at den samlede lønudvikling for hele perioden under et er ens for de to sektorer. I såvel den private som de offentlige delsektorer er lønningerne siden 2005 steget med ca. 26,5%. Forbrugerpriserne er i denne periode vokset med 19,1%, og reallønnen årligt forbedret med knap 0,8%.

Den aftalte lønmekanisme på det offentlige område (reguleringsordningen), der
sikrer, at den offentlige sektor ikke permanent kan være hverken lønførende
eller tabe terræn i forhold til den private sektor, har således også i denne
periode vist sit værd.

Kommer der som forventet gang i dansk økonomi igen sidst i 2013 og i løbet af 2014, og de private lønstigninger derfor så småt bevæger sig op mod niveauer på omkring 2% årligt, vil mekanismen - grundet meget små aftalte generelle lønstigninger i den offentlige sektor i netop 2013 og 2014 på omkring 1% - med forsinkelse slå igennem den offentlige lønudvikling sidst i 2014/primo 2015.  

Indekseret løn- og prisudvikling. Den offentlige og private sektor. 1. kvartal 2005 - 2. kvartal 2013.

Mere information
Gitte T. Henriksen, cheføkonom, tlf:  2249 5863

[X]