Presse

Danske Fysioterapeuter siger ja til Akademikerne

Danske Fysioterapeuter har sagt ja. I dag har repræsentantskabet i fag- og interesseorganisationen stemt for at søge om medlemskab i hovedorganisationen Akademikerne.

”Jeg vil gerne sige tak til Danske Fysioterapeuter, og at vi glæder os til samarbejdet. Danske Fysioterapeuter vil blive en betydningsfuld del af det akademiske fællesskab. De organiserer mange højtuddannede medlemmer i sektorer og brancher med et højt videnniveau, og hvor en række af vores medlemsorganisationer allerede er. Jo mere vi samler kræfterne i akademikerfællesskabet, jo stærkere resultater skaber vi overfor medlemmerne”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Idet Danske Fysioterapeuter melder sig ind, vokser Akademikerne med 15.000 medlemmer og bliver hovedorganisation for i alt 26 medlemsorganisationer, der organiserer højtuddannede.

Lars Qvistgaard ser det som en naturlig udvikling, at Danske Fysioterapeuter nu søger om medlemskab i Akademikerne.

”Fællesskabet mellem medlemmerne af Danske Fysioterapeuter og andre akademikergrupper er der allerede ude på arbejdspladserne. Samtidig vokser behovet for højtspecialiserede kompetencer på arbejdsmarkedet, hvilket også ses i de erhverv, hvor medlemmerne hos Danske Fysioterapeuter arbejder. Begge tendenser forventer jeg kun bliver stærkere i fremtiden”, siger Lars Qvistgaard. 

[X]