Presse

Center for Offentlig Innovation (COI) med ny ammunition

Regeringen og KL har aftalt at forlænge COI for en ny periode til og med 2019. Det er resultatet af regeringens og KL’s aftale om den kommunale økonomi for 2017.

Akademikerne er glade for, at COI kan fortsætte sit arbejde.

”Det er en super god nyhed, at regeringen og KL har valgt at lade COI køre videre med en ny bevilling. Det arbejde og de resultater, som COI har skabt de seneste år, har været imponerende. Den offentlige sektor skal fortsat være dygtig til at fremme innovation. Det er vigtigt for kvaliteten og produktiviteten på arbejdspladserne – og dermed i sidste ende servicen over for borgerne. COI spiller en vigtig rolle i at skubbe på og udvikle dette arbejde. Parterne på lønmodtagersiden ser frem til fortsat at blive inddraget i COIs arbejde og udviklingen af centeret”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Aftalen mellem regeringen og KL betyder, at COI tilføres 8 mio. kr. om året frem til og med 2019.

Læs mere på COIs hjemmeside

[X]