Presse

Ca. 600 akademikere mistede dagpengeretten i de tre første uger af januar

AC peger bl.a. på, at genoptjeningskravet bør lempes, og at der skal iværksættes flere initiativer til at stimulere den private jobskabelse.

AK-Samvirke har offentliggjort, at 5270 personer mistede dagpengeretten i de første tre uger af januar. Heraf 618 fra de akademiske a-kasser.

Erik Jylling, formand for AC, peger på behovet for justeringer af dagpengereglerne for at undgå yderligere marginalisering af kvalificeret arbejdskraft:

"Det er desværre som forventet dramatisk høje tal. Januar og de næste måneder er en ekstraordinær situation, men vi kommer også på sigt til at se langt højere udfaldsrater end tidligere. Derfor er det nødvendigt at lempe genoptjeningskravet og revurdere kriterierne for, hvad der tæller som arbejde i optjeningen af dagpengeretten. Desuden skal der iværksættes flere initiativer, der understøtter jobskabelsen i den private sektor. Det er uholdbart at skubbe så mange kvalificerede personer længere væk fra arbejdsmarkedet."

Antallet af udfaldsramte blandt de akademiske a-kasser fordeler sig på 192 personer fra AAK, 129 personer fra MA, 116 personer fra IAK, 96 personer fra CA og 85 personer fra AJKS.

Antallet af personer, som falder ud af dagpengesystemet i januar måned, er ekstraordinært højt. Det hænger primært sammen med indfasningen af den 2-årige dagpengeperiode, hvor en stor del af de ledige, der var indplaceret før 1. juli 2010, fik afkortet dagpengeperioden således, at de havde 2 år tilbage. En del af disse personer har fået forlænget dagpengeperioden med op til ½ år i medfør af den midlertidige periodeforlængelse, der blev aftalt med Finansloven for 2012. Det betyder, at relativt mange vil opbruge deres dagpengeret nogenlunde sammenfaldende frem for løbende hen over året.

AC forventer dog, at antallet af udfaldsramte vil stabilisere sig på et markant højere niveau end før dagpengereformen, med mindre der tages yderligere fastholdelsesinitiativer.

Det faktiske antal udfaldsramte i januar måned ligger cirka midt i spændet i forhold Beskæftigelsesministers reviderede prognose. Beskæftigelsesministeriets skønner, at 17.000-23.000 personer samlet set vil falde ud af dagpengesystemet i første halvår 2013.

[X]