Presse

Akutpakke kan ikke stå alene

AC roser regeringens bud på særlig indsats til de langtidsledige, men efterlyser mere langsigtede løsninger, som kan stimulere jobskabelsen.

Regeringen har i dag indgået en aftale med LO, FTF, AC, DA, KL og AK-Samvirke om en akutpakke til de ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

"Regeringen fortjener ros for med denne pakke at gøre det muliges kunst indenfor de givne rammer i beskæftigelsessystemet nu-og-her. Pakken vil givet vis hjælpe nogle de af mange ledige, som er kommet i klemme pga. matte konjunkturer og en dårlig timet dagpengereform", siger Erik Jylling, formand for AC.

Aftalen indeholder en ekstraordinær hjælp med fokus på jobformidling og tæt personlig sparring og støtte til jobsøgningen til alle ledige i risikogruppen.

"Når det er sagt, så må vi også erkende, at pakken desværre ikke kan stå alene. Denne aftale afliver ikke behovet for en justering af genoptjeningskravet i dagpengesystemet, og vi mangler nogle mere langsigtede og forebyggende initiativer. Altså simpelt hen at der kommer gang i jobskabelsen. Derfor bør de kommende finanslovsforhandlinger munde ud i flere initiativer til at skabe nye job i den private sektor og forbedre danske virksomheders konkurrencevilkår" siger AC-formanden, som peger konkret på flere videnpiloter, udvidelse af skattekreditordningen for forskning- og udviklingsaktiviteterne, bedre rammevilkår for iværksætteri samt en sammentænkning af beskæftigelses- og erhvervsfremmesystemet.

For yderligere politiske kommentarer, kontakt:
Erik Jylling, formand i AC, tlf.: 51 28 39 45, mail: ej@ac.dk.

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]