Presse

Akademikerne og HK holder i dag konference om platformsøkonomi på Christiansborg

Det vokser frem med nye digitale platforme, hvor man kan sælge sin arbejdskraft. Markedet for freelanceopgaver vokser med stor hastighed i disse år, og de nye platforme giver fart til denne udvikling. Akademikerne vil arbejde for løsninger, der sikrer denne type arbejdstagere bedre vilkår på arbejdsmarkedet og ser frem til regeringens strategi for deleøkonomi.

Freelancearbejde er ikke, hvad det har været. I dag er det helt almindeligt at indgå aftale via en digital platform og en app og løse en opgave for et utal af forskellige arbejdsgivere, man aldrig kommer til at se eller at trykke i hånden.

I Danmark og globalt gør virksomheder i stigende grad brug af ekstern arbejdskraft til at løse deres opgaver. De har brug for at effektivisere deres ressourcer og minimere omkostninger for at klare sig i den internationale konkurrence.

Freelancearbejdsmarked

Der mangler endnu konkret viden om karakteren af det nye freelancearbejdsmarked i Danmark. Men i en ny rapport fra McKinsey ”Independent work: Choice, necessity and gig economy” fra oktober 2016 fastslås det, at en fjerdedel af alle, der arbejder freelance i Sverige, gør det af nød.

Freelancearbejdere har typisk ikke de rettigheder, der knytter sig til en fastansættelse (pension, dagpenge, sygedagpenge, feriepenge, barsel mv.), og for arbejdsgiverne er der således heller ikke så store udgifter forbundet med at få freelancere til at løse de opgaver, som tidligere blev løst af fastansatte. Men det betyder ikke, at udgifterne forsvinder. I stedet bliver det staten og os alle, der kommer til at betale det, som traditionelt har været og stadig er et arbejdsgiveransvar for rigtig mange virksomheder.

Nye rettigheder

Det er ikke kun i den enkeltes interesse at få mere fokus på dette område. Det er også i samfundets interesse, at der er ordninger og midler, der forpligter og dækker forhold som bl.a. indkomstdækning i forbindelse med sygdom, arbejdsløshed og opsparing til pension.

Til konferencen er inviteret eksperter og erhvervsfolk fra ind- og udland til at give inspiration til, hvordan vi sikrer en positiv udvikling af fremtidens arbejdsmarked, hvor vi kan fortsætte en fleksibel økonomisk vækst med ordentlige vilkår for arbejdstagere - uanset arbejdsmarkedsstatus - samtidig med, at vi finansierer vort velfærdssamfund.

Muligheder vi ikke må misse

De digitale platforme giver fremtidens freelancere et kæmpe marked, hvor de kan bruge deres kompetencer internationalt. Og platformene giver helt nye muligheder for at man kan arbejde fleksibelt, og det giver Danmark som helhed adgang til helt nye jobmuligheder og flere job. Det er en udvikling, vi ikke må gå glip af

Akademikerne og HKs konference ”Fri fugl eller frit fald – konference om platformsøkonomi” finder sted på Christiansborg, Fællessalen kl. 8.30-13.00.

Pressekontakt

[X]