Presse

Akademikerne enige i dagpengekonklusioner fra SFI Rapport: Pisk har ikke hjulpet ledige i job

Nye jobs er desværre en mangelvare i Danmark i øjeblikket. Som den netop offentliggjorte rapport fra SFI viser, så er det ikke de lediges motivation, der er problemet, men manglen på jobs. Såvel langt- som kortuddannede oplever, at det kan være svært at få en fast ansættelse. Fx rammer den nuværende dimittendledighed på 31,2 pct. en all time high.

Akademikerne mener, at der er brug for at finde en løsning. Så vi sikrer, at antallet af personer, der falder ud af dagpengesystemet, nedbringes, og dermed skaber en tryghed omkring dagpengesystemet, der fastholder arbejdstagernes ønske om at forsikre sig mod ledighed.

Akademikernes formand Finn R. Larsen fremhæver 3 løsningsforslag til de aktuelle forhandlinger om finansloven:

”For det første bør genoptjeningsretten til dagpenge halveres. For det andet bør de måneder, hvor ledige er i private løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, ikke tælle med i de 24 måneders dagpenge. For det tredje skal der gøres en yderligere indsats for, at flere af dem der falder ud af dagpengesystemet, fastholder en kontakt til arbejdsmarkedet og holder deres kompetencer ved lige”.

”Vores helt grundlæggende syn på beskæftigelsessystemet er, at det selvfølgelig skal sikre et forsørgelsesgrundlag, når man bliver ramt af ledighed, men dernæst skal det understøtte den størst mulige kontakt mellem ledige og virksomhederne.  Da ordninger som praktik og private løntilskud, har den største jobeffekt, og da ledige i disse perioder tilfører virksomhederne, og dermed samfundet værdi, mener vi, at private løntilskud eller praktik bør være ”døde” perioder i dagpengesystemet. Disse perioder skal altså ikke tæller med i de 2 års dagpengeret. Dermed vil man kunne blive længere i systemet, men kun, hvis man har været ude i virksomhederne og styrket sin erfaring, og dermed øget sine jobchancer”, siger Finn R. Larsen

Særligt for akademikerne gælder det, at de qua deres lange uddannelse har en viden, som kan medvirke til at skabe vækst og nye jobs i mange virksomheder. Den typiske mindre virksomhed har bare ikke viden om, hvad en akademisk medarbejder kan. Vores erfaringer fra Akademikerkampagnen viser, at 75 pct. af de akademikere der ansættes i en mindre virksomhed, sker på baggrund af en periode med offentligt tilskud til lønnen.

”Jeg har sagt det tusinde gange før til regeringen, men gør det gerne en gang til. Sørg nu for at give de mange mindre virksomheder, der har brug for et videnløft, et slagtilbud, så de tør gøre forsøget med at springe over kulturkløften og ansætte en akademiker. Private løntilskudsjob og en Vækstpilot, som Akademikerne har præsenteret i vores seneste vækstoplæg, er noget, vi skal have mere af, da akademikerne så får mulighed for at bruge deres viden til at skabe nye jobs til gavn for alle i Danmark”, siger Finn R. Larsen.

[X]