Presse

Akademikerne, LO, FTF og DA sender klart signal om at EU-politikerne skal i arbejdstøjet

Et konkurrencedygtigt Europa er en forudsætning for, at Danmark kan bevare og øge sin velstand. Derfor kommer Akademikerne, LO, FTF og DA nu med en fælles erklæring om EU til regeringen, Folketinget, de politiske partier og de kommende medlemmer af Europa-Parlamentet.

Der er behov for mere velfungerende arbejdsmarkeder og uddannelsessystemer i Europa. Det kræver en samlet vision for fremtidens arbejdsmarkeder i EU-samarbejdet. Med en ny fælles aftale sætter arbejdsmarkedets parter en tyk streg under arbejdet, der skal fremmes.

I aftalen udpeges der seks centrale indsatsområder, EU bør støtte:

• Inkluderende og mobile arbejdsmarkeder, hvor arbejdstagere kan bevare deres rettigheder ved skift af job. Det vil skabe flere jobåbninger, højere produktivitet og flere jobs. • Vidensbaserede uddannelsessystemer, der retter sig mod arbejdsmarkedet og giver unge en uddannelse, der sikrer job.
• De bedste muligheder for at europæisk arbejdskraft kan søge job der, hvor deres kompetencer er efterspurgte.
• Udviklingen af en fælles europæisk strategi for arbejdsmiljø. • Virksomheder lettes for unødige administrative byrder.
• Respekt for arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog i EU.

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, udtaler:

”Europa er i hård konkurrence med resten af verden, og mange steder er der i øjeblikket stærkere vækst og beskæftigelsesfremgang. Europa kan og skal gøre det bedre, og det skal ske gennem bedre rammer for virksomheder, jobskabelse, bedre uddannelsessystemer og en veldreven og effektiv offentlige sektor. Arbejdsmarkedets parter i Danmark er klar til at bidrage til at løfte den opgave.”

”De mange ledige nyuddannede akademikere er en stor problemstilling i Europa lige nu. Her er det vigtigt, at man fra uddannelsernes side er opmærksom på, at erfaringer fra arbejdsmarkedet i studieforløbet er centralt for kunne uddanne til jobs. Det er også medvirkende til at gøre højtuddannede mere mobile både nationalt og europæisk.”  

Læs: LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked - Erklæring om fælles mål for EU’s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet.

[X]