Presse

Akademikerkampagnens 8 gode råd til effektiv virksomhedskontakt

Indspil til dialogmøde med beskæftigelsesministeren.

Akademikerne ønsker en styrket virksomhedskontakt i beskæftigelsessystemet med henblik på at identificere nye jobåbninger og understøtte arbejdskraftens geografiske mobilitet. Virksomhedskontakten bør tage udgangspunkt i virksomhedens vækstambitioner og deraf afledte kompetencebehov og rekrutteringsudfordringer.

I forbindelse med den forestående reform af beskæftigelsesindsatsen afholdes en møderække mellem beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og arbejdsmarkedets parter (den såkaldte partsgruppe). Møderne er arrangeret med udgangspunkt i fokuspunkterne i Carsten Koch-udvalgets kommissorium og har til formål i mere diskuterende form at inspirere ministeren i forhold til brikkerne i den kommende reform.

På tredje møde i rækken - afholdt d. 9. september 2013 - satte ministeren virksomhedskontakt i jobcentrene til diskussion. Formand for Akademikerne, Ingrid Stage, fremlagde på mødet 8 gode råd til en bedre virksomhedskontakt på baggrund af de erfaringer, vi har fået fra Akademikerkampagnen.

Læs Akademikernes skiftlige indspil til mødet

Læs Akademikernes samlede arbejdsmarkedspolitiske oplæg til ministeren og Carsten Koch-udvalget

Mere information
Ingrid Stage, formand, tlf.: 5121 2351
Rasmus Conradsen, chefkonsulent, tlf.: 2249 5867

[X]