Presse

Akademikere trives som selvstændige

Ny undersøgelse: Livet som selvstændig følges af høj jobtilfredshed blandt akademikere. Det fører tit også til en god balance mellem arbejde og privatliv. Og ikke mindst til mindre stress end akademikere i lønmodtagerjob oplever.

Mange akademikere vælger et arbejdsliv som selvstændig. Det er en god ide. En ny undersøgelse fra Akademikerne viser, at 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job.

Beslutningen om at blive selvstændig fører for mange akademikere en række fordele med sig. En af dem er muligheden for at få en god balance mellem arbejde og privatliv. Her siger 60 pct. af de selvstændige akademikere, at de i meget høj grad eller i høj grad har en god balance mellem arbejde og privatliv.

En anden fordel ved at blive selvstændig er en mindre risiko for at få stress. Sammenlignet med lønmodtagere beskriver færre selvstændige sig som stresset i hverdagen. Mens 10 pct. af lønmodtagerne med en akademisk uddannelse beskriver sig selv som i meget høj grad eller i høj grad stresset i hverdagen, gælder dette kun for 8 pct. af de selvstændige akademikere.

Men livet som selvstændig akademiker har også sine faldgruber. Selvstændige beskriver oftere sig selv som stressede i hverdagen, jo flere timer de arbejder. Hver femte af de selvstændige, som i undersøgelsen siger, at de har for stor en arbejdsmængde, beskriver sig selv som i høj eller meget høj grad stresset.

Flere iværksættere med akademisk uddannelse

Undersøgelsen viser, at størstedelen af de selvstændige akademikere er mellem 45-59 år. Denne gruppe udgør 51 pct. af det samlede antal. Gruppen af yngre end 30 år udgør 1 pct. De 30-44 årige udgør 20 pct., mens dem på 60 år eller derover tegner sig for 28 pct. af det samlede antal selvstændige akademikere. 2 af 5 selvstændige akademikere rapporterer, at de arbejder mindre end 40 timer om ugen. Mens hver femte arbejder 50 timer eller derover på ugebasis.

”Jeg håber, at den høje jobtilfredshed blandt selvstændige med en akademisk uddannelse, kan være med til at gøre flere akademikere interesseret i at blive iværksættere. Også de nyuddannede. Karrieren som iværksætter rummer muligheder, som et traditionelt lønmodtagerjob ikke tilbyder”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Vi skal investere mere i at få flere unge akademikere til at starte egen virksomhed. Selvstændige akademikere spiller en vigtig rolle i mange af de nye jobs, der skabes i Danmark.

Politikerne og Innovationsfonden bør derfor gøre iværksætterpilotordningen permanent og fordoble bevillingerne på finansloven. Vi skal hjælp de unge med at realisere deres gode forretningsideer”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Mere om undersøgelsen

Undersøgelsen er en del af Akademikernes undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø. I undersøgelsen indgår besvarelser fra i alt 2595 selvstændige akademikere.

[X]