Presse

Akademikere bliver flygtninges nye best buddies

Flygtninge skal i arbejde, så snart de kommer til Danmark. Men hvem skal sørge for, at de kommer det? Kommunernes sagsbehandlere er lagt ned af at få alt det praktiske omkring deres ophold til at fungere. Derfor kommer kontakt til virksomhederne og afklaring af flygtningenes kompetencer langt nede på to-do listen.

”Løsningen er, at lønmodtagerne påtager sig rollen som brobygger mellem flygtninge og virksomheder”, siger Akademikernes formand Lars Qvistgaard som optakt til trepartsforhandlingerne, og fortsætter:

”Danskerne - alle os der går på arbejde hver dag - vi ved, hvad det kræver at bestride et job som vores eget. Vi kender spillereglerne på det danske arbejdsmarked, kender virksomhedernes kommandoveje og har ofte en åben og direkte dialog med ledelsen. Alt sammen noget man som flygtning ikke ved, men som er afgørende for at få foden ind på arbejdsmarkedet. Jeg opfordrer derfor til, at vi som lønmodtagere tager en flygtning i hånden, og hjælper dem ind på vores arbejdspladser”.

Akademikerne og vores 25 medlemsorganisationer tilbyder konkret at hjælpe højtuddannede flygtninge ind på arbejdspladser, hvor de kan anvende den uddannelse og faglighed, de har med sig fra hjemlandet. Målet er at gøre flygtningenes kompetencer til en ressource for Danmark. Derfor skal de hurtigt i gang med at bruge deres uddannelse, så de ikke mister deres faglighed.

Konkret vil Akademikerne medvirke til en hurtig afklaring af flygtningenes kompetencer og på denne baggrund bringe dem ind i de relevante faglige netværk.

”Når vi har afklaret hvilken uddannelse den pågældende har, vil vi tilbyde medlemskab af den rette faglige organisation for et symbolsk beløb, og som en del af medlemskabet koble flygtningen op én til én med et af vores danske medlemmer med samme uddannelse. Sammen med den faglige organisation vil de så lægge en plan for, hvordan vi får den enkelte ud i en relevant virksomhed og hvilket kompetenceløft, der eventuelt vil være brug for”, siger Lars Qvistgaard.

For at Akademikerne kan lykkes med et hurtig og målrettet indslusningsarbejde vil der være en række regler og arbejdsgange, der skal ændres. Flygtningenes kompetencer skal fx afklares som noget af det første, ligesom flygtningen skal placeres i kommuner, hvor der potentiel vil være efterspørgsel efter disse kompetencer.

”Jeg ser frem til de kommende trepartsdrøftelser, hvor vi rundt om bordet alle må tage parraderne ned og konstruktivt forholde os til, hvad vi hver især kan gøre for, at vi lykkes med at komme godt igennem den aktuelle flygtningesituation”, siger Lars Qvistgaard.

Se Akademikernes 10 bud på en hurtigere og mere succesfuld integration

[X]