Presse

Akademikerboom i de kommende år

Virksomhederne kan se frem til et væsentligt større udbud af højtuddannede i de kommende år.

Store kandidatårgange melder sig på arbejdsmarkedet, mens årgange med relativ beskeden andel af akademikere står overfor at skulle gå på pension. Samtidig forudsættes et markant opsving i efterspørgslen efter akademikere blandt virksomhederne.
 
Hvis arbejdsløsheden blandt akademikere skal holdes i ro, skal der konkret skabes 9.100 ekstra jobs om året - fortrinsvis i den private sektor. Det svarer til en fordobling af den jobskabelse, der har fundet sted i den private sektor i det forgangne tiår. Det viser nye beregninger lavet af AE Rådet for Akademikernes Centralorganisation (AC).
 
Analysen indeholder dels en fremskrivning af arbejdsstyrken blandt højtuddannede, dels en kvantificering af kravene til nettojobskabelsen i hhv. den private og offentlige sektor.
 
Det stigende udbud af akademikere er en af forudsætningerne for et nyt væksteventyr for danske virksomheder, da det stimulerer produktiviteten og den generelle jobskabelse. Det fulde afkast af de offentlige uddannelsesinvesteringer høstes dog ikke uden høj kvalitet på uddannelserne og et veldimensioneret matchnings-apparat (med inspiration fra Akademikerkampagnen), som kan forkorte dimittendernes vej ud på virksomhederne.
 
Analysen er fornylig blevet drøftet på AC's årlige udviklingskonference.
 
Arbejdsudbuddet blandt akademikere fremover
[X]