Presse

Aftale om skattereform genskaber ro om det danske pensionssystem

AC glæder sig over, at den endelige skattereform ikke rokker ved tilliden til at spare solidt op til pensionsårene.

Regeringen havde oprindeligt spillet ud med to problematiske finansieringsforslag i deres bestræbelser på at lette skatten på arbejde, nemlig en omlægning af folkepensionens grundbeløb og en fastfrysning af topskattegrænsen for personer over folkepensionsalderen. Disse to forslag er imidlertid taget ud af den endelige aftale mellem Regeringen, Venstre og Konservative Folkeparti.

En typisk AC'er stod til at betale en merskat på pensionsudbetalinger på i størrelsesordenen 4-5%, hvis en omlægning af folkepensionens grundbeløb var blevet en realitet. Dertil kom udsigten til en 'aldersskat' (ikke-reguleringen af topskattegrænsen), der ville indskrænke arbejdsudbuddet blandt seniorer og reducere incitamentet til at spare solidt op til alderdommen.

Et samfunds succes afhænger i høj grad af, at der skabes en tilstrækkelig opsparing. Følgelig skal man være påpasselig med at lave skattereformer, som kan rokke ved tilliden til pensionssystemet. Ikke mindst fordi det kan skabe frygt for en glidebane: Når der først er åbnet for øget skat på pension, er der stor sandsynlighed for, at politikerne næste gang der skal findes finansiering, vil skæve til pensionsopsparingerne igen. AC kan derfor med tilfredshed notere, at den endelige aftale respekterer det højtestimerede danske pensionssystem.

Se rammeaftalen til skattereformen her

For nærmere oplysninger kontakt afdelingschef Niels Lykke Jensen, nl@ac.dk, tlf. 22495859 eller chefkonsulent Rasmus Conradsen, rc@ac.dk, tlf. 22495867

[X]