Presse

ACtuelt: Symposium om forskning, etik og jura, den 6. november 2014

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne (AC), holder den 6. november 2014 et symposium i København om forskning, etik og jura.

Symposiet diskuterer blandt andet:

  • Hvornår er man medforfatter?
  • Hvilket ansvar har forskere for, at deres medforfattere overholder god videnskabelig praksis?
  • Er håndhævelsen af god videnskabelig praksis god nok i Danmark?
  • Hvor godt fungerer udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed?

Se programmet på www.ubva.dk.

 

Yderligere oplysninger hos udvalgets formand: professor Morten Rosenmeier, KU. Mobil: 2034-0887

[X]