Presse

AC's ledighedsstatistik juni 2012

Bekymrende ledighedsudvikling blandt akademikere - Flere tusinde risikerer at ryge ud af dagpengesystemet til nytårAkademikerledigheden tager endnu et spring op fra maj til juni med ca. 250 personer og er nu oppe på 13.225 personer, svarende til en ledighedsprocent på 5,2 pct.

Akademikerledigheden havde stabiliseret sig på lidt over 10.000 personer efter de første dønninger fra finanskrisen, men ledighedsniveauet er steget kontinuerligt siden juli 2011 med ca. 3000 perso-ner. Der er noteret uafbrudte stigninger gennem det sidste år, og der er således stadig ingen tegn på, at trenden vil vende.

Ledigheden stiger både blandt dimittender og erfarne akademikere
Stigningen fra maj til juni skyldes både flere ledige dimittender og flere ledige blandt akademikere med længere arbejdsmarkedserfaring.

Antallet af ledige dimittender med kandidatalder under 1 år slår ny rekord for tredje måned i træk. I juni måned er der således 3.524 ledige nyuddannede, hvilket aldrig er målt højere i AC's ledigheds-statistik. Det svarer til ledighedsprocent på 28,7.

Flere ledige nyuddannede ingeniører
Der ses marginale fald i ledigheden fra maj til juni blandt nyuddannede DJØF'ere (fra 34,9 pct. til 33,6 pct.) og magistre (fra 30,9 pct. til 28,5 pct.).
Ledigheden blandt nyuddannede ingeniører forsætter dog med at stige fra 22,2 pct. til 23,8 pct.
Alle tal gengivet ovenfor er gennemsnitlig bruttoledighed - sæsonkorrigeret

3.000 akademikere risikerer at miste dagpengeretten 1. januar 2013
3.000 ledige akademikere risikerer at have opbrugt deres dagpengeret i løbet 2. halvår 2012 og vil ryge ud af dagpengesystemet 1. januar 2013 viser en ny opgørelse, som bringes for første gang i AC's ledighedsstatistik.

Det er AC's vurdering, at der er behov for en hurtig stillingtagen og udmelding fra politikerne om, hvad man vil gøre ved dette problem.

Yderligere oplysninger: Sekretariatschef Jens Mølbach, tlf. 22 49 58 57, e-mail: jm@ac.dk

Landsstatistikken i PDF- og Excel-format og regionale statistikker for de 4 regioner i Excel-format  

[X]