Presse

AC's ledighedsstatistik april 2012

Stærk stigning i ledigheden blandt akademikere.

Akademikerledigheden steg med næsten 500 fra marts til april og er nu oppe på 12.511 svarende til en ledighedsprocent på 5,0.  Siden januar 2012 er der blevet ca. 1.200 flere ledige akademikere.  I forhold til april måned 2011 er der tale om en stigning på ca. 2.200 ledige akademikere svarende til en stigning på 21,3 pct.

Dimittenderne rammes hårdt

Ledighedsstigningen rammer dimittenderne hårdest, som nu har en ledighed på 27,9 pct. Der er nu 3.300 ledige dimittender, hvilket er 800 flere end for et år siden.  Hertil kommer, at antallet af langtidsledige dimittender(Dimittender, som har gået ledig i mere end et år) er steget fra 1.400 til 1.600 i løbet af det seneste år.

Djøf-dimittenderne hårdest ramt af ledighed

DJØF'ernes dimittendledighed steg fra 28,6 pct. i marts til 32,2 pct. i april, mens dimittendledigheden for magistre steg fra 27,9 pct. i marts til 29,4 pct. i april.

Dimittendledigheden blandt ingeniører er på 21,5 pct. i april, hvilket er uændret i forhold til marts måned.

DJØF'ernes dimittendledighed overgås nu kun af enkelte mindre grupper i AC' s ledighedsstatstik - f.eks. bibliotekarerne og arkitekterne med hhv. 58,1 og 53,0 pct.

Alle tal gengivet ovenfor er gennemsnitlig bruttoledighed - sæson-korrigeret

Yderligere oplysninger: Sekretariatschef Jens Mølbach, tlf. 22 49 58 57, e-mail: jm@ac.dk

Landsstatistikken i PDF- og Excel-format og regionale statistikker for de 4 regioner i Excel-format 

[X]