Presse

AC's beskæftigelsespolitiske konference

AC indbyder jer hermed til at deltage i den årlige beskæftigelsespolitiske konference den 22.-23. oktober 2012 på Hotel Hvide Hus, Køge. Temaet for i år er: De kommende års beskæftigelsespolitik, hvordan kommer vi videre efter en trepartsaftale blev opgivet?

2012 er året, hvor beskæftigelsespolitikken igen er kravlet øverst op på den politiske dagsorden. Med stærkt stigende dimittendledighed og en stor gruppe ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, er den beskæftigelsespolitiske debat blevet skærpet, og medierne har intensiveret deres dækning af synsvinkler på dagpengesystemets indretning, styringen af beskæftigelsesindsatsen, aktiveringens indhold m.m.

Trods en vifte af politiske initiativer i form af bl.a. af unge- og akutpakker, treparts-sonderinger osv. er der stadig midt i den politiske efterårssæson en række uafklarede situationer, som vi har valgt at sætte fokus på ved denne konference.

Kom og hør blandt andet:

  • Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen løfter sløret for regeringens overvejelser og ambitioner indenfor området
  • De centrale aktører fra forårets trepartsforhandlinger giver deres bud på de politiske og aftalemæssige konsekvenser af forløbet
  • Repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, kommuner og a-kasser drøfter mulighederne for en bedre beskæftigelsesindsats
  • Politiske arbejdsmarkedsordfører og AK-samvirke sætter grundværdierne i det danske beskæftigelses- og dagpengesystem til debat
  • De nyeste erfaringer fra Akademikerkampagnen og de faglige organisationer bringes i spil

Se det fulde program   

Tilmelding  

Pris for deltagelse i hele arrangementet er 2.500 kr.  Pris for en begrænset deltagelse kun i eftermiddagens faglige program d. 22. oktober er 500 kr.

Tilmeldingsfrist senest fredag den 28. september.

Yderligere info vedr. det praktiske arrangement:
Dot Bresdahl, tlf. 2249 5860, db@ac.dk

Yderligere info vedr. programmets indhold:
Niels Lykke Jensen, tlf. 2249 5859, nl@ac.dk eller Rasmus Conradsen, tlf. 2249 5867, rc@ac.dk

[X]