Presse

AC’s ledighedsstatistik februar 2012

Dramatisk stigning i akademikerledigheden i februar måned

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed er steget fra 11.322 i januar  til 11.966  i februar  måned. Ledighedskøen er blevet forøget med 644 fra januar til februar svarende til en stigning på 5,7 pct. på en måned. Den sæsonkorrigerede ledighedsprocent for akademikere under ét er i februar på 4,8 pct. svarende til en stigning på 0,3 pct.points i forhold til januar måned.

Stigende ledighed rammer dimittenderne hårdest
Ledigheden stiger nu inden for næsten alle grupper med de største stigninger indenfor dimittendgrupperne. Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for dimittender er i februar måned på 3.188 svarende til en ledighedsprocent på 27,3 pct. DJØF'erne og magistrene har den højeste dimittendledighed med hhv. 27,9 og 27,2 pct., mens dimittendledigheden for ingeniører ligger på 26,6 pct.

Flere langtidsledige dimittender
Antallet af langtidsledige dimittender(dimittender med mere end ét års ledighed bag sig) er steget fra 2.331 i januar måned til 2.496 i februar måned svarende til en stigning på 7,1 pct. på en måned.

Yderligere oplysninger: Sekretariatschef Jens Mølbach, tlf. 22 49 58 57, e-mail: jm@ac.dk

Landsstatistikken i pdf- og Excel-format og regionale statistikker for de 4 regioner i Excel-format kan ses på /politik/beskaeftigelse-og-arbejdsmarked/ac%E2%80%99s-ledighedsstatistik/ledighed-februar-2012.aspx

[X]