Presse

Vækstfond for iværksættere

JP/1/Hans Jagd/07.05.13 (28)

Hans Jagd skriver i et indlæg i dagens udgave af Jyllands-Posten følgende. Sværvægtere som Maersk, Lego, Grundfos, Danfoss og Novo Nordisk kunne etablere væksthuse for nye iværksættere.

Erik Jylling, formand for Akademikernes Centralorganisation (AC) fremførte i sit debatindlæg 13/4 det synspunkt, at den internationale konkurrence om den laveste selskabsskat ikke er vejen frem til jobskabende vækst - et synspunkt, EJ næppe står alene med. Også EJ/AC er optaget af måden, hvorpå man i princippet kan prækvalificere en idé, et givent projektoplæg med henblik på finansieringen af samme - I AC's optik i form af en etableringsydelse. Selv med denne eventuelle blåstempling i hånden er der ikke pr. automatik åbnet for den risikovillige pengekasse, og så har vi problemet.

Tilvejebringelsen af risikovillige kapital er et samfundsanliggende, ikke et politisk spil for galleriet og ikke kun et spørgsmål om pengeinstitutternes udlånspolitik. Den, der har evnen, har også forpligtelsen, og der er mange, der har de nødvendige evner. Staten, pengeinstitutterne, regionerne, kommunerne, ATP og andre med dem, f.eks. EU, og naturligvis erhvervslivet selv. Virksomheder som bl.a. Maersk, Lego, Grundfos, Danfoss og Novo Nordisk må ofte holde for, når riget fattes penge.

[X]