Presse

Trepart: Billig rengøring til private skal få flygtninge i job

Altinget.dk /Søren Elkrog Friis/09.02.16 (http://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/trepart-billig-rengoering-til-private-skal-faa-flygtninge-i-job)

Flygtninge skal gøre rent, pudse vinduer og klippe hæk. Vel at mærke til en pris, der gør det attraktivt for private danskere at betale sig fra nogle af dagligdagens sure pligter. Forslaget kommer fra Akademikerne, som dermed skyder et nyt kort ind i det spil, som starter med trepartsforhandlingerne på torsdag. Hovedorganisationen har fundet et af Nyrup-regeringens hemmelige våben frem fra glemmekassen og foreslår en genindførelse af hjemmeserviceordningen som et af de tiltag, som kan åbne arbejdsmarkedet for flygtninge. "Det handler både om at øge jobudbuddet og skabe mulighed for, at flygtninge kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Og så mener vi, at man kan slå to fluer med ét smæk ved også at lette noget af den byrde, som blandt andet vores meldemmer oplever i en presset hverdag," siger Akademikernes formand, Lars Qvistgaard. Af hensyn til trepartsforhandlingerne har Dansk Erhverv dog ingen kommentarer til forslaget fra Akademikerne. Samme besked lyder fra Dansk Arbejdsgiverforening. Til gengæld vinder forslaget støtte fra Lederne, som også er at finde ved trepartsbordet. "Der vil i givet fald være tale om et uopdyrket område, hvor ufaglærte flygtninge kunne skabe værdi ved at yde hjælp til travle børnefamilier eller ældre borgere. Som det er i dag, er der ikke tradition for, at det bliver løst ved ekstern hjælp, så der ville være tale om ren jobskabelse," siger direktør Bodil Nordestgaard Ismiris. Fra LO lyder en diplomatisk reaktion på forslaget. ”Jeg glæder mig over alle de spændende forslag, der kommer i øjeblikket - vi er jo også selv i gang i LO-fagbevægelsen. Lad os tage alle forslagene med ind til forhandlingerne. Så længe de holder sig inden for rammerne af Den Danske Model, er de interessante,” siger formand Lizette Risgaard. Fra LO-forbundet FOA lyder der en mere afmålt reaktion. "Selve det at skabe job, som kan honoreres af folk uden de store forudsætninger, synes jeg sådan set godt om. Men jeg ville jo gerne have den debat renset for, hvem der synes, at de har brug for billigere hjælp i hjemmet for at få karriere, arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen," siger formand Dennis Kristensen. FOA foreslog i fredags at indsluse flygtninge i danske virksomheder som 'integrationselever', som modtager elevløn i et særligt tilrettelagt forløb. Dennis Kristensen påpeger, at rengøring og havearbejde hos private ikke i samme grad rummer skoling i at begå sig på danske arbejdspladser. "I forhold til hjemmeservice er der typisk tale om enkeltmandsjob, og det er jo ikke der, at integrationen for alvor folder sig ud," siger Dennis Kristensen.

[X]