Presse

Tid (nok) til uddannelsesreform og sparereform?

Altinget/Niels Lykke Jensen, politisk chef, AC/16.01.13

"Hvis svaret er SU-besparelser, hvad er så spørgsmålet?" Hvor er kernen i den SU-reformdebat, der straks efter nytår blev stor og detaljeret? Tid til refleksion og konsekvensanalyse vil blive krævet, men nu er tid desværre blevet en mangelvare, hvis reformen skal kunne forklares og vedtages i dette folketingsår. Måske skal SU-spørgsmålet i langt højere grad forbindes med en nødvendig debat om de forskellige uddannelsessøjlers identitet og værdiskabelse.

Manglen på tid er også uddannelsesminister Morten Østergaards udfordring, der både skal tackle en nu høj-eksponeret SU-reform, sikre bedre gennemførelsesmuligheder for studerende og - mest underbelyst - udforme én samlet lov for alle de videregående uddannelser. Inde i debattens substans kom det meget tydeligt frem, at der med stor sandsynlighed også er noget særdeles værdifuldt at miste ved at fjerne det ekstra års SU-klip for studerende på de videregående uddannelser.

Det kom for dagen, at vi i Danmark faktisk ligger bemærkelsesværdigt flot i evnen til at bringe de unges studier i hus med en afsluttende eksamen. Og her ligger vi langt foran Sverige og Norge, hvor mange opgiver deres studie uden at komme over på et andet, de så kan gennemføre. Muligheden for ekstra SU-klip er i den forbindelse en nøglefaktor, og det var da også et element som den tidligere VK-regering prøvede at tage højde for i deres SU-forslag fra 2011.

Til gengæld var der mere slør i debatten om SU'ens betydning for at bryde med negativ social arv i uddannelserne. En ny undersøgelse af forholdet mellem studietider for henholdsvis arbejderbørn og akademikerbørn var på nippet til at blive lanceret som bevis for, at den kommende SU-reform "kun" vil ramme studerende fra privilegerede hjem. Den analyse holdt ikke stik, men det førte til gengæld til en interessant konstatering af, at det i høj grad er studiernes opbygning og omfanget af mere "skoleagtige" forløb og gruppediscplin, som ofte afgør om de reelle studietider er tæt på de normerede.

[X]