Presse

AC: SU mindsker netop social arv

Bragt i Altinget/Forskning og Innovation/Birgit Bangskjær, 18.06.12

Birgit Bangskjær, chefkonsulent i Akademikernes Centralorganisation (AC), skriver mandag i Altinget, at tænketanken Kraka er på gale veje, når de foreslår at afskaffe det ekstra SU-år. Alle erfaringer peger nemlig på, at det gavner den sociale mobilitet.

Kraka mener at kunne påvise, at det ikke er lykkedes at mindske den sociale arv via. SU-systemet. Derfor bør man tage konsekvensen og afskaffe det ekstra SU-år og bruge den sparede milliard kroner til at sætte målrettet ind mod den negative sociale arv. Men ifølge Birgit Bangskjær bygger Kraka's slutning desværre på et yderst diskutabelt grundlag.

Det er for det første ikke korrekt, at det danske SU-system ikke har fungeret til at mindske den sociale arv. Et nyt forskningsprojekt fra AKF viser f.eks. den positive effekt SU-reformen i 1988, der forhøjede SU'en, havde i forhold til at nedbryde den sociale arv. Kraka anvender i sin dokumentation en engelsk undersøgelse om social arv fra 2004, og det er særdeles diskutabelt, skriver Birgit Bangskjær. Den engelske undersøgelse påviser den effekt et brugerbetalings-baseret uddannelsessystem har for den sociale arv, men viser udviklingen i social mobilitet fra 1960-2001, mens brugerbetaling først blev indført i England i 1998, dvs. at brugerbetaling kun er aktuelt i undersøgelsens sidste år. Undersøgelsen viser samtidig, at social baggrund er afgørende for, om man læser på et velestimeret eller middelmådigt universitet.

Hvis Kraka endelig vil gøre brug af udenlandske erfaringer, foreslår Birgit Bangskjær, at de vender blikket mod Tyskland. I 2005 fik de tyske delstater mulighed for at indføre brugerbetaling på de videregående uddannelser.  En undersøgelse fra University of Michigan påviser i den sammenhæng, at den tyske introduktion af brugerbetaling rammer socialt skævt. I Niedersachsen, hvor man benyttede sig af brugerbetaling, realiserede man en vækst på 5 pct.-point i tilgangen af unge fra svage sociale kår til videregående uddannelser, mens man i Schleswig-Holsten, hvor man fastholdte gratis princippet, realiserede en vækst på 15 pct.-point. Og netop udsigten til at skulle stifte gæld for at uddanne sig er en afgørende barriere for personer fra lavere sociale kår. Det er svært at være uenig i vigtigheden af at få brudt den negative sociale arv. Men Birgit Bangskjær påpeger samtidig, at kæden hopper af, når man som Kraka foreslår en forringelse af et SU-system, der netop har vist sin effekt i forhold til netop det formål.

 

[X]