Presse

Styrk SMV’erne via flere højtuddannede og mere innovation

Altinget.dk/Erik Jylling, formand for Akademikerne/08.04.13

Nogle af innovationsstrategiens initiativer må konkretiseres, og en særlig indsats må rettes mod SMV'erne, da de store virksomheder allerede er innovative og har en høj andel af højtuddannede medarbejdere.

Skal vi øge andelen af højtuddannede i SMV'erne, kræver det en særlig "håndholdt" indsats målrettet den enkelte SMV's særlige udviklingsudfordringer. Akademikerkampagnen har vist, hvad der skal til ved at fungere som et laboratorium for udvikling og afprøvning af nye metoder til at fremme ansættelsen af akademikere i SMV'erne.

Akademikerne foreslår tre nye metoder til at øge andelen af højtuddannede i SMV'erne: For det første er der brug for en mere branche- og områdespecialiseret virksomhedskontakt, så dialogen med virksomhederne skræddersyes til de udfordringer, som kendetegner den specifikke branche. Dialogen bør også foregå i tæt samarbejde med de relevante brancheorganisationer.

For det andet bør der gennemføres en særlig indsats for de SMV'ere, som står over for et generationsskifte. Det kan risikere at bremse væksten i virksomhederne, hvis ikke der sættes fokus på deres udviklings- og ledelsesbehov.

For det tredje er der brug for et særligt konsulentkorps, som har fokus på SMV'erne og kan sikre koordinering og professionalisering af den landsdækkende matchnings- og vejledningsindsats. Akademikerne forslår, at virksomhederne tilbydes et 'innovationstjek', som varetages af en konsulent fra det ovennævnte korps - gerne i samarbejde med en af virksomhedens egne rådgivere. På den måde kan vækst- og beskæftigelsespotentialet i SMV'erne udnyttes, og det bliver mere realistisk at nå innovationsstrategiens mål om at komme i OECD's top 5.

[X]