Presse

Som højtuddannet er det oplagt at blive iværksætter

Pol/4/Simon Kudal/28.10.15 (8)

Finn R. Larsen, der er formand for Akademikerne, mener, at der bør være bedre samspil mellem iværksætteri og dagpengesystemet. ”Iværksætterne lades i stikken af det nuværende dagpengesystem, fordi det er alt for svært i genoptjene retten til dagpenge. Folk tør simpelthen ikke tage springet, fordi der ikke er det sikkerhedsnet, som betyder, at de kan vende tilbage til dagpengesystemet, hvis det går galt,” siger han. Der er dog håb forude for Dagpengekommissionen har i sin seneste redegørelse adresseret, at man vil se på netop freelancere, selvstændige og iværksættere. ”Jeg mener, at vi med fordel kan lade os inspirere af f.eks. Norge til at få et dagpengesystem, der i højere grad fremmer folks muligheder for at blive iværksættere og skabe deres eget job,” siger han. Men på nuværende tidspunkt og næste år er der store udfordringer i forhold til at være iværksætter og trække på dagpenge, hvis man knækker halsen på iværksætteri. Her må iværksætterne især trække på ordninger som f.eks. Iværksætterpilotordningen til finansieringen, der ofte er den største udfordring for højtuddannede iværksættere. Det er dokumenteret, at højtuddannede oftere skaber vækstvirksomheder end andre grupper af iværksættere. Det, vi kan se, er, at iværksætterpilotordningen er et effektivt værktøj til at få frøene til at spire. Den slags ordninger bør der være nogle flere af. Set i forhold til andre lande har Danmark for få højtuddannede iværksættere. Derfor har man brug for økonomiske støtteordninger, der giver plads til at lege med den gode idé,” siger Finn R. Larsen.

[X]