Presse

Skarp kritik af kaos på Aarhus Universitet

JP/Jørgen Rye/25.02.14. Netavisen

Strid om ret til indsigt i afskedigelser på Aarhus Universitet føres nu helt til tops i det faglige system, hvor Dansk Magisterforening er gået videre til hovedorganisationen Akademikerne. De medarbejdervalgte havde på forhånd bedt om - i fortrolighed - at få udleveret en liste over de medarbejdere, som skulle afskediges fra Aarhus Universitet, så de kunne stå standby. Men da et antal medarbejdere på universitet i går fik besked om, at de er fyret, var det uden tillidsrepræsentant for de videnskabelige medarbejdere, Per Dahls, indsigt.

Chefkonsulent hos Akademikerne, Tine Holst, oplyser følgende: "Vi har opfordret Aarhus Universitet til at give tillidsrepræsentanterne oplysninger om, hvilke medarbejdere der skal afskediges, men vi kan konstatere, at det ikke er sket. Derfor vil vi bede om et mæglingsmøde med Moderniseringsstyrelsen for at få sagen drøftet, for vi synes, at det er så væsentligt, at medlemmerne får den størst mulige støtte og opbakning, og det kræver, at deres tillidsfolk har mulighed for at forberede sig bedst muligt."

Louise Gade, vicedirektør for HR på Aarhus Universitet, oplyser, at deres fremgangsmåde er valgt i samråd med Moderniseringsstyrelsen og afviser kritikken med følgende udsagn: "Vi har kontaktet de lokale ledere og bedt dem om på forhånd at orientere de lokale tillidsrepræsentanter om, hvor mange der skulle afskediges inden for hvilket tidsrum, og hvor det skulle finde sted, så tillidsrepræsentanterne kunne stå klar," og tilføjer: "Af hensyn til medarbejderne har vi valgt ikke at sende navne ud inden afskedigelserne, da der kan være medarbejdere, som ikke ønsker en bisidder eller en anden person end tillidsrepræsentanten som bisidder."

[X]