Presse

Presseresumé: Skab talenter til erhvervslivet

Bragt i Inf/Erik Jylling, formand for AC, 27.4.2012 (21)

Erik Jylling, formand for Akademikernes Centralorganisation (AC), skriver foranlediget af Informations artikelserie om ph.d.-satsningen et læserbrev, der kritiserer anskuelsen af at de ph.d. uddannede er blevet middelmådige som en konsekvens af, at der er blevet flere af dem.

Erik Jylling lægger stor vægt på kvalitet i forskeruddannelsen, men fastslår, at hvad der er høj kvalitet må vurderes ud fra, hvad vi vil bruge ph.d.ernes kompetencer til og hvor. Det har aldrig været intentionen, at alle de nye ph.d.er skulle have en traditionel forskerkarriere på universitetet. Tværtimod har tanken været, at mange af dem skal bidrage til at styrke forskningen i den private sektor. Og der forventes forskelligt af ph.d.erne i de to sektorer.

Der skal derfor, ifølge Erik Jylling, sættes fokus på, hvordan man på universiteterne og blandt ph.d.erne kan skabe en bredere forståelse af, hvad det vil sige at være talentfuld, og hvordan man skaber en attraktiv ph.d. karriere. Der er flere veje at gå som nyuddannet ph.d.er, og der er forskellige kompetencekrav. Det er forkert at kalde dem, der staser på en karriere i erhvervslivet, middelmådige i forhold til de talentfulde, som går efter en universitetsansættelse.

Erik Jylling mener, at det peger i den rigtige retning, når Information i lederen 19. april foreslår at indrette ph.d.-forløb, der sigter efter en karriere i erhvervslivet. Men der er brug for en målrettet kampagne for at få ansat flere ph.d.er i virksomhederne, så de nyuddannede forskere kan bruge deres uddannelsen og samfundet kan få glæde af ph.d. investeringen. Kampagnen skal fokusere på, hvad ph.d.erne kan bidrage med, og den kan rettes mod de virksomheder, som allerede er innovative, men som mangler kompetencer til slev at forske. Her kan en ny generation af ph.d.er bruge deres uddannelse til at styrke virksomhederne og væksten i samfundet

[X]