Sæt ord på innovationsstrategien

Sæt ord på innovationsstrategien

www.altinget.dk/Ingrid Stage/19.08.13

Debatpanel: Formanden for Akademikerne, Ingrid Stage,
efterlyser reelle, intelligente offentlige indkøb, efter regeringen lancerede
sin innovationsstrategi i december. "Vi er mange, der ser et stort potentiale i
intelligent offentligt indkøb som en vej til øget innovation i private virksomheder.
Men vi venter stadig på regeringens strategi for området," udtaler Ingrid
Stage. I kølvandet på innovationsstrategien var det forventet, at der ville
indgå både en politik og en række initiativer omkring intelligent offentligt
indkøb. Men det var desværre ikke tilfældet. Akademikerne har i årevis - i
lighed med mange andre - efterspurgt nye initiativer på området. Vi har således
foreslået en "køb-klogt-klausul", hvor staten via indkøbspolitikken forpligtes
til at reservere for eksempel to-fem procent, af den samlede indkøbssum til køb
og udvikling af innovative løsninger fra SMV'ere og iværksættere. Fokus i den
offentlige sektor er i dag, at købe billigst frem for at få mest for pengene.
Man fokuserer i dag på kortsigtede strategier, hvor dogmet om billigst her og
nu er toneangivende. Man skal udnytte noget af den samlede indkøbssum til at
tænke lidt længere, så man på sigt kan få helt nye former for produkter og
organisering, der er væsentligt billigere. Udbudsreglerne er ofte i vejen for
virksomhedernes muligheder for at bidrage til at skabe nye løsninger i det
offentlige. Det kan ellers være en fordel at inddrage nye virksomheder, som
måske kan bidrage med helt nye og mere radikale løsninger på små og store
samfundsmæssige udfordringer. Det kræver dog en større risikovillighed fra
myndighedernes side, hvor man giver uprøvede leverandører muligheden for at
igangsætte udviklingsprojekter uden 100 procents garanti for slutresultatet.

 

 

[X]