Presse

Råd advarer: Universiteter forsømmer bacheloruddannelser

Pol/1/Marie Hjortdal/31.10.13 (8)

Bachelorer bliver uddannet for lidt erhvervsrettet, siger
Akkrediteringsrådet, der vil have universiteterne til at stramme op.
Universiteter erkender problemet. En bacheloruddannelse skal være en
selvstændig, afrundet uddannelse med brede kompetencer, som kan føre til
konkrete job. Men alt for mange af de bacheloruddannelser, universiteterne
tilbyder i dag, undergraver den målsætning, mener Akkrediteringsrådet, der er
nedsat af regeringen for at sikre de videregående uddannelsers kvalitet.
Bachelorgraden er reelt blot en bro til kandidatuddannelsen og i alt for ringe
grad rettet mod jobmarkedet, mener rådet, som derfor sender en opfordring til
universiteterne om at få bacheloruddannelserne ind på rette spor, fortæller
fungerende formand Christian Thune. "Det er 20 år siden, bachelorgraden blev
indført i Danmark med det klare udsagn, at den både skulle være
kompetencegivende i forhold til job, og at den skulle give kvalifikationer til
at fortsætte på studiet. Det er i høj grad det sidste, der er blevet
virkeligheden, og i meget lille udstrækning det første," siger Christian Thune.
Det er rigtigt, at det er på tide at skifte kurs og rydde op i
bacheloruddannelserne, siger formanden for Danske Universiteter, Jens
Oddershede, der til daglig er rektor på Syddansk Universitet. "Jeg er enig i, at
man skal til at overveje, om der er for mange smalle bacheloruddannelser. Jeg
tror, det er et godt tidspunkt nu til at tænke lidt mere over at lægge nogle
bacheloruddannelser sammen og tænke dem lidt bredere, end de er i øjeblikket.
Hos Akademikerne advarer formanden Ingrid Stage mod at bacheloruddannelserne
skal føre til arbejdsløshed. "Universiteterne skal sikre, at deres
bacheloruddannelser ikke fører ud i arbejdsløshed. Så jeg mener,
universiteterne skal være opmærksomme på, at deres bacheloruddannelser ikke er
for snævre eller bare ligner en halv kandidatuddannelse", siger hun.

[X]