Presse

Presseresumé: Private skal redde akademikere

Bragt i Pol/1 sektion/Thomas Flensburg og Peter G.H Madsen, 20.03.12(4)

Der skal skabes mere end 10.000 job til akademikere om året i private virksomheder, hvis der ikke skal opstå massearbejdsløshed blandt de højtuddannede.

Det viser en analyse som Akademikernes Centralorganisation, AC, har foretaget i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE. "Staten og de andre offentlige arbejdspladser, der traditionelt har ansat mange akademikere, fyrer i øjeblikket. Og der vil ikke blive ansat særlig mange i årene fremover, så der vil blive pres på de private virksomheder" siger afdelingschef i AC, Niels Lykke Jensen. Og i årene efter 2020 vil kravene blive endnu skrappere. "Fire ud af fem fremtidige akademikere skal finde job i private virksomheder. Og det er endda, når der er taget højde for, hvor mange der går på pension og skal afløses af nye folk" siger han.

Ministerier og statslige styrelser er midt i en omfattende sparerunde. I årets første måneder, er der varslet eller fyret 172 overenskomstansatte djøf'ere og 41 chefer. "Bag tallet 172 fyrede djøf'ere er der et skyggetal. Der ville normalt blive ansat 200-300 akademikere, men i stedet blev der fyret" vurderer Niels Lykke Jensen.

I 2010 var der 250.000 akademikere, svarende til 8,3 pct. af den samlede arbejdsstyrke, men med den nuværende udvikling i uddannelsen af akademikere vil der i 2030 være 221.000 flere akademikere, udgørende 15.1 pct. af arbejdsstyrken. Fra 1990 til 2010 er tallet blot steget med 132.000. "Siden 1990 har det offentlige oprettet ganske mange nye stillinger til akademikere, så hvis der lige pludselig bliver sat en prop i, ser det vanskeligt ud. Vi er også i forvejen repræsenteret i de store koncerner, så det vil stille store krav til, at små og mellemstore virksomheder skaber job til højtuddannede" vurderer Niels Lykke Jensen fra AC.

For nyuddannede akademikere er arbejdsløsheden pt. helt oppe på 25 pct. "Det er typisk de unge, som bliver ramt af arbejdsløsheden. Det er dem, som må bære byrden, når det offentlige holder igen med ansættelserne" siger Niels Lykke. Han leder samtidig Akademikerkampagnen, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet, og har til formål, at få akademikere i job i de mange små og mellemstore virksomheder i Danmark. "Det kræver en 'håndholdt' indsats, hvis vi skal skabe job i de små og mellemstore virksomheder. Vi skal ind i virksomheder, der er skabt af folk med håndværkerbaggrund. Det kræver lange samtaler, at overbevise dem om, at de skal ansætte akademikere. Og vi skal gerne kunne trække eksempler frem fra lignende virksomheder, hvor det lykkedes" udtaler Niels Lykke Jensen.

[X]