Presse

Omstridte klausuler foreløbigt fredet

Berl/1/Laurits Harmer Lassen, Rikke Brøndum og Peter Nyholm/18.02.14 (6-7)

De to regeringspartier afviser, at det offentlige skal droppe uddannelsesklausuler i deres udbud af eksempelvis bygge- og rengøringsopgaver, som Produktivitetskommissionen anbefaler. Kommissionens forslag omhandler afskaffelse af lærlinge- og arbejdsklausuler i de offentlige udbud, og bliver nu ikke en realitet under den nuværende regering.

Produktivitetskommissionens formand Peter Birch Sørensen, fastslår ellers, at klausulerne hæmmer konkurrencen og dermed produktiviteten i blandt andet byggeriet, og han anbefaler, at politikerne gør det billigere og dermed mere attraktivt for virksomhederne at tage lærlinge i stedet for at bruge udbudspolitikken.

Akademikerne er lodret imod ikke at lade sociale hensyn styre det offentliges indkøb. "Det er nødvendigt at anvende en del af de offentlige indkøb til at påvirke en ønsket samfundsudvikling. At sikre den fremtidige konkurrence ved at sørge for, at også iværksættere har mulighed for at byde på offentlige opgaver, eller at der er praktikpladser til fremtidens faglærte, er netop at tænke i totaløkonomi samfundsmæssigt," siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Arbejdsgiverne mener derimod, at rapportens konklusioner bør give anledning til overvejelser. "Flere kommuner bør i stedet for klausuler indgå partnerskabsaftaler med erhvervsskoler og organisationer. Lokale samarbejdsaftaler understøtter bedre, at der oprettes praktikpladser til eleverne på erhvervsskolerne," lyder det fra Simon Neergaard-Holm, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.

[X]