Presse

Mørklægning fører til mere spin

Berl/3/Dennis Schnell-Lauritzen, jurist i 3F, tidl. chefkonsulent i Økonomi- og Erhvervsministeriet og tidl. Konstitueret landsdommer, Østre Landsret/25.05.13 (19)

Offentlighedsloven betyder, at jo mere man mørklægger ministerbetjeningen, jo mere kan den siddende minister og hans spindoktorer kræve, at faglige embedsmænd fokuserer på ministerens partipolitiske interesser frem for fakta og faglighed. Som blandt andet Akademikernes formand, Erik Jylling, har peget på, risikerer man, at det ikke bliver faglighed og neutral information, der bliver det afgørende, hvis man mørklægger alt, hvad kan blive
forelagt ministeren.

[X]