Moderne fædre og familier bliver taberne

Moderne fædre og familier bliver taberne

Pol/2/Lizette Risgaard, Bente Sorgenfrey og Ingrid Stage/05.09.13 (9-10).

I dagens udgave af Politiken skriver Lizette Risgaard,
næstformand i LO, Bente Sorgenfrey, formand for FTF og Ingrid Stage
konstitueret formand for Akademikerne følgende. Fædre har i dag kun individuel
ret til 14 dages orlov med barselsdagpenge ved barnets fødsel. Længere orlov er
ikke alle fædre forundt. Særlig ikke i en krisetid. Fædre og mødre er forældre
på lige fod. Det er vi vel alle enige om. Hvorfor er det dog så kontroversielt
at lade det afspejle sig i barselsloven? Så længe man tager højde for, at mor
skal have tid til at komme sig efter fødslen og have mulighed for at amme sit
barn. Den vigtige orlovstid alene med barnet skal ikke være et gode, som mænd
skal tiggergang for at få. Det bør være en ubestridelig ret. Derfor er der brug
for en mere moderne barselslov, hvor der står 'far' på flere orlovsuger. LO,
FTF og AC har alle deltaget i det udvalgsarbejde, som regeringen nedsatte for
at belyse konsekvenserne af en øremærket orlov til fædre. Et arbejde, hvor
udfordringer og gevinster blev belyst. Og hvor vi sad tilbage med det indtryk,
at gevinsterne ved at øremærke oversteg de indkøringsvanskeligheder, der ville
være. Problemet, vi står med er, at fædrene i dag kun tager omtrent 7,5 procent
af den samlede orlov med barselsdagpenge - og den økonomiske krise ser ud til
at have lagt en dæmper på en ellers positiv udvikling. Vage rettigheder betyder
kort orlov. Og vage rettigheder betyder, at fædrene holder igen med orloven,
når de frygter for deres job.

[X]