Presse

Minister strammer grebet om universiteterne

Inf/1/Emil Rottbøll/24.10.12 (1)

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) kræver, at universiteterne fremover dokumenterer kvalitet i undervisningen. Ministerens stramning kommer efter at Rigsrevisionen har kritiseret det nuværende kvalitetssikringssystem for at have godkendt uddannelser med helt ned til tre timers undervisning om ugen. Samtidig bygger systemet på upålidelige data, og det er noget af det, der skal laves op, siger Morten Østergaard. "Et af problemerne var, at institutionerne ikke havde styr på antallet af timer og forskningsbaseret undervisning. Så det her er en del af vores svar på den kritik," siger Morten Østergaard.

Rektorformanden Jens Oddershede har ikke set forslaget, men umiddelbart indeholder det flere elementer, der strider imod Morten Østergaards hidtidige løfter om større frihed til universiteterne, men han. "Meget tyder på, at ministeren vil stramme grebet om universiteterne. Vi får noget, som jeg ikke opfatter som større frihedsgrader til universiteterne," siger Jens Oddershede. Han tvivler ligeledes på, at det nye kvalitetssikringssystem vil føre til mindre bureaukrati, hvilket eller har været hovedformålet med at lave systemet om.

I Akademikernes Centralorganisation tager man derimod positivt imod forslaget, der måske kan tvinge universitetsledelserne til at fokusere mere på kvalitet i uddannelserne: "Håbet er, at der kommer en bedre balance mellem forskning og uddannelse. Kritikken fra Rigsrevisionen gik jo netop på, at ledelsen ikke havde foretaget den nødvendige omfordeling af midler til at sikre et minimum af forskningsbaseret undervisning på alle uddannelser," siger chefkonsulent Birgit Bangskjær.

[X]