Presse

Mere ret og pligt til ledige uden dagpenge

JP/1/Finn R. Larsen, formand for Akademikerne/07.10.14 (30).

Akademikerne foreslår en beskæftigelsespilot, der giver ledige, som er faldet ud af dagpengesystemet, en rettighed og et bedre værktøj til selv at skaffe sig et støttet job i en privat virksomhed. Ledige i denne gruppe skal have mulighed for at tage deres arbejdsmarkedsydelse på ca. 14.000 kr./mdr. med ud i en virksomhed som løntilskud i f.eks. seks måneder. Virksomheden betaler selv min. 6.000 kr./mdr. oveni. Med en sådan rettighed vil flere fra denne gruppe af ledige bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvor de kan vise en arbejdsgiver, hvad de kan, udvikle deres kompetencer og skabe et nyt netværk.

Beskæftigelsespiloten kan etableres inden for eksisterende økonomiske rammer og regler i beskæftigelsessystemet. Fordelene for virksomhederne er, at de for en overkommelig pris både udviser socialt ansvar og får mulighed for at prøve nye kompetencer i en længere periode for at finde ud af, om ansættelsen bør fortsætte på ordinære vilkår. Fordelene for de ledige er, at de ved at vise deres værdi som medarbejdere i en konkret virksomhed øger deres muligheder for at fortsætte i samme virksomhed på ordinære vilkår eller skabe et netværk, der måske åbner et andet.

Fordelen for samfundet er, at langt flere udfaldsramte ledige kommer i job end de 30 pct., vi ser i dag. Over længere tid reduceres udstødningen fra arbejdsmarkedet, og dermed øges arbejdsstyrken. Derudover er der intet ressourcetræk på selve beskæftigelsessystemet, idet aktiviteter mv. varetages af den ledige og af virksomheden selv.

[X]