Presse

Mere regulering af arbejdsmarkedet ønskes af lønmodtagerne

Inf/1/Casper Dall/12.01.15 (4-5)

Mens den store tilslutning til en lovbestemt mindsteløn og almengørelse af overenskomsterne hos LO og FTF for manges vedkommende kan forklares med bekymringen for social dumping gennem vandrende østeuropæisk arbejdskraft, kan det undre, at hele 52 procent af medlemmerne af Akademikerne (AC) støtter en lovbestemt mindsteløn, og 48 procent støtter almengørelse af overenskomster.

Men Finn R. Larsen, formand for Akademikerne (AC), forstår godt sine medlemmers besvarelser: ”For de privatansatte medlemmer kan jeg godt forstå, at de gerne vil have nogle bedre rammer for det arbejde, de udfører. Jeg tror, det er det ønske, der kommer til udtryk, når de efterspørger mere regulering.

Kigger man på en akademikeransat i en privat virksomhed, så er langt de fleste kun ansat på baggrund af funktionærloven og en kontrakt. Der er ingen overenskomster, så derfor giver det mening, at de vurderer, at de har brug for mere end det spinkle grundlag, som funktionærloven og en kontrakt er,” siger Finn R. Larsen.

Når flertallet af medlemmerne af Akademikerne ønsker en lovbestemt mindsteløn, skal det formentlig også ses som et udtryk for solidaritet med resten af arbejdsmarkedet, mener Finn R. Larsen.

[X]