Presse

Masteruddannelser dumper på stribe

Altinget, den 17.08.2012

De danske universiteters masteruddannelser dumper langt oftere i kvalitetskontrol sammenlignet med de almindelige bachelor- og kandidatuddannelser. Det viser et notat fra akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark, der afslører, at næsten en tredjedel af de 42 undersøgte masteruddannelser ikke lever op til de faste krav. Det betyder helt konkret, at universiteterne skal forbedre uddannelserne inden for 1-2 år, ellers lukkes de helt.

Uddannelsesminister Morten Østergaard mener, at der derfor er behov for en omfattende gennemgang af systemet. ACE Denmarks notat viser, at 13 ud af 42 undersøgte masteruddannelser har fået en såkaldt betinget godkendelse til at køre videre. Den betingede godkendelse betyder reelt set, at uddannelserne er lukningstruede.

I den såkaldte masterbekendtgørelse fra 2009 fremgår det blandt andet, at en masteruddannelse skal gennemføres på et niveau, der svarer til kandidatuddannelsernes. Men ifølge Søren Barlebo Rasmussen, formand for Akkrediteringsrådet, kan det imidlertid være svært i praksis. Han peger bl.a. på den svære balancegang mellem praksis og teori som en af årsagerne til, at masteruddannelserne har svært ved at leve op til akkrediteringskriterierne. Han mener derfor bl.a., at det er værd at diskutere et helt særligt akkrediteringssystem alene for masteruddannelserne.

Niels Lykke Jensen, afdelingschef i AC politisk/økonomisk afdeling, mener samtidig ikke, at tallene skal bruges til at pege fingre af universiteterne. De bør i stedet bruges til at tage en gennemgribende debat om, hvad masteruddannelserne skal bruges til. "Hvornår har man senest defineret, hvad man vil med masteruddannelserne, og hvordan de skal tilrettelægges, så deltagerne får mest ud af dem? Det har man vel nærmest aldrig gjort. Man burde tage en samlet diskussion med udgangspunkt i, hvilke masteruddannelser vi har nu, og hvad aftagerne egentlig mener om dem" siger han.

 

[X]