Presse

Måling: Klausuler har kun ringe betydning

JP/2/Bo Nielsen/09.08.13 (3)

Mange virksomheder er i virkeligheden ligeglade med
konkurrenceklausuler, selvom brugen af dem er vokset støt de seneste år, viser
ny måling. Hele 72 procent af de 331 virksomheder i en måling foretaget af
Rambøll/Analyse Danmark for Jyllands-Posten mener således, at det ikke vil have
nogen betydning at begrænse konkurrenceklausuler til topledere. Kun 15 procent
mener, at det vil skade virksomhedens konkurrenceevne. "Som jeg læser
besvarelserne, ser det ikke ud til at betyde det store, om man begrænser brugen
af klausuler. I forhold til brugen og den øgede anvendelse af dem, lader det
slet ikke til at stå mål med gevinsterne," siger Pernille Leidersdorff-Ernst,
advokat hos fagforbundet LO. Michael Nordahl Heye, underdirektør i DI, hæfter
sig dog ved, at det primært er de mindste virksomheder, som er ligeglade. Hele
20 procent af virksomhederne i målingen med flere end 50 ansatte mener, at
begrænsninger af klausuler vil medføre tab af konkurrenceevne. "Det, jeg
forholder mig til, er, at vi har medlemsvirksomheder, som fortæller, at det vil
forværre deres konkurrenceevne, hvis klausulerne blev afskaffet. For dem, hvor
det virkelig betyder noget at have klausulerne, kan vi stadig med ro i sindet
sige, at det er vigtigst at værne om muligheden for at indgå konkurrenceklausuler,"
siger Michael Nordahl Heye. Klausulerne er blevet mere og mere udbredt, viser
opgørelser fra bl.a. fagforeninger. Medlemsopgørekser viser f.eks., at omkring
25 procent af jordbrugsarbejderne i den private sektor er omfattet af
konkurrenceklausuler, ifølge Akademikerne. Det samme gælder for op
til 30 procent af Tandlægeforeningens medlemmer.


 

[X]