Presse

Lønmodtagere kræver mindre stress for mere arbejde

Bragt i Berlingske/1 sektion/Sune Gudmundsson, 25.05.12(5)

Mobning, konflikter med chefen og et hæsblæsende arbejdstempo skal forebygges ligeså effektivt som støj, vakkelvorne stilladser og dårligt indeklima. Derfor skal psykisk og fysisk arbejdsmiljø sidestilles i lovgivningen som led i trepartsforhandlingerne. Det er budskabet fra hovedorganisationerne AC og FTF.

Ifølge en analyse fra FTF, som bl.a. repræsenterer lærerne og sygeplejerskerne, er næsten hver fjerde af medlemmernes sygedage et resultat af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvor medlemmer går ned med f.eks. stress. Det var i 11. time, at en forbedring af arbejdsmiljøet og ambitionen om at øge arbejdsudbuddet ved mindre sygefravær kom med i regeringens kommissorium, der danner rammerne for forhandlingerne. I første udkast var arbejdsmiljø ikke nævnt med et ord.

I Akademikernes Centralorganisation, AC, er man af samme overbevisning som FTF. "Det grænseløse arbejde vokser i tidsånden, og det påvirkerwork/life-balancen. Dermed får det psykiske arbejdsmiljø større og større betydning" siger formand for AC, Erik Jylling. FTF erkender, at en øgning af arbejdsudbuddet gennem en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø kan opfattes som "fugle på taget" af finansministeren og arbejdsgiverne. Derfor er både AC og FTF åben for at levere øget arbejdstid gennem mere håndfaste metoder som afskaffelsen af to ferie-eller helligedage.

[X]